"Weer aan de slag, rouw stopt niet op de drempel van het werk"

Mijn werknemer rouwt wat nu

Kennis van rouw

Kennis hebben van de symptomen en de impact van rouw leidt tot begrip. 

Begeleiding

Het adequaat inzetten van interventies draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

Beperk uitval

Reduceer de zakelijke impact van een verlieservaring.

Bedrijfsrisico rouw

Rouw heeft een grote impact op de persoon en op de werksituatie. Iedere werknemer krijgt tijdens zijn loopbaan wel een keer te maken met rouw en verlies. Veel verliessituaties leiden tot een rouwproces, waarbij lichamelijke en psychische klachten op de loer liggen met mogelijk langdurige uitval tot gevolg. Dit vormt een bedrijfsrisico voor elke organisatie en rouwgerelateerd verzuim kan leiden tot een behoorlijke kostenpost. Daarom is het als werkgever van belang te weten, welke mogelijkheden er zijn voor het deskundig begeleiden van rouwende werknemers. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol daarin en bij het voorkomen van langdurige uitval.  

Mijn werknemer rouwt wat nu
Mijn werknemer rouwt wat nu Balans rouw en verliescoaching

De impact van rouw op het werk

Mensen met een ingrijpende verliessituatie worden geconfronteerd met allerlei emoties, mentale en fysieke reacties. Er bestaat een grote kans dat dit het functioneren van de werknemer tijdelijk beïnvloedt, doordat het bijvoorbeeld effect heeft op het soort werk dat iemand aankan of de hoeveelheid. Werken met rouw is niet eenvoudig en het is goed te realiseren dat ieder rouwproces uniek is en qua intensiteit een grillig verloop kan hebben. Dit is afhankelijk van wie of wat de werknemer verloren heeft, de omstandigheden waaronder en de persoonlijkheid van betrokkene. De invloed van rouw op het werk verschilt per persoon. Waar de één gebaat is bij werken, vormt het voor de ander een zware, haast onmogelijke opgave.

Mijn werknemer rouwt wat nu?

Als organisatie bied je de rouwende werknemer om werk en rouw te kunnen combineren het beste maatwerk. Essentiële basisvoorwaarden zijn:

  •  Kennis van rouwprocessen hebben
  •  Een veilige werkvloer bieden
  •  Begrip tonen
  •  De mogelijkheid om flexibele verlof-   en werkafspraken te maken
  • Samen in gesprek over wat helpend is 
Rouwcoaching

Een werknemer blijft zo betrokken bij het werkproces en (langdurige) uitval wordt zoveel mogelijk beperkt gehouden. Een win win situatie voor beiden. Adequate begeleiding van rouwende werknemers draagt niet alleen bij aan de duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en werkgeluk van betrokkenen, maar vermindert ook de zakelijke impact op de bedrijfsvoering. Voor organisaties die hier gericht mee aan de slag willen gaan, biedt Balans rouw- en verliescoaching diverse diensten aan. Ik kijk graag mee waar verbeterkansen liggen en vertaal deze naar praktische handvatten. Geïnteresseerd hoe ik uw organisatie of onderneming kan helpen? 

Ontdek hoe ik kan helpen

Maatwerktraject

Individuele begeleiding op maat voor werknemers met rouw

"Aan de slag met rouw"

In company training voor managers, leidinggevenden en HR-afdeling

Advies op maat

Advies t.a.v. de impact van rouw op de bedrijfsvoering

Feiten en cijfers

Concrete cijfers van rouwverzuim zijn niet te achterhalen, omdat deze vorm van afwezigheid niet als zodanig geregistreerd wordt. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat rouw leidt tot extra verzuim. Het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) hield in 2019 onder de eigen achterban een enquête. Daaruit bleek dat de respondenten (370 personen) gemiddeld 5 maanden afwezig waren. Eenmaal weer aan het werk, meldde 40% zich als gevolg van rouw na korte of langere tijd weer ziek. Volgens LSV kan de werkgever door goede rouwbegeleiding het verzuim met 25% terugdringen. Het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) liet in 2020 een onderzoek uitvoeren onder 110 werknemers door Maurice de Hond. Eén op de tien mensen die een naaste verloren, kreeg te maken met een burn-out door de combinatie van rouw en werk. Eén op de vijf ervoer te weinig steun vanuit de werkgever en een kwart functioneerde langere tijd niet goed. Voorkomen dat een werknemer met rouw uitvalt is dus beter dan genezen zou je denken. Alleen gaat het hier niet om ziekte, maar om werknemers met verdriet, die gebaat zijn bij een goede dialoog over hun situatie en maatwerk.  *bronnen: LSV en CNV
Advies werkgever Balans rouw- en verliescoaching