Jong weduwe of weduwnaar

Balans-rouw-en-verliescoaching-jong-weduwe-weduwnaar-lotgenoten

Jong weduwe of weduwnaar zijn heeft grote impact op je leven. Het toekomstperspectief dat jullie samen hadden,  is verdwenen. Grote kans dat vrienden volop bezig zijn met huisje, boompje, beestje, terwijl jij het gevoel hebt dat je leven in een vacuüm terecht gekomen is en je geen idee hebt hoe het nu verder moet. Je wordt overspoeld door allerlei emoties, gevoelens en krijgt goed bedoelde opmerkingen en adviezen. Je loopt tegen praktische zaken en administratieve rompslomp aan waar je hoofd hoogstwaarschijnlijk niet naar staat en die een boel energie kosten. 

Jong weduwe of weduwnaar met kinderen

Als je kinderen hebt is het een extra uitdaging je staande te houden en een nieuwe gezinsbalans te vinden. Ook voor hen heeft het overlijden van één van de ouders een grote invloed op hun verdere leven. Terwijl je genoeg hebt aan je eigen verdriet het hoofd te bieden, heb je ook te maken met dat van je kinderen. Hoe bied je ze daarin de juiste begeleiding? Je staat alleen aan de lat.  De kinderen hebben alleen jou nog, dat maakt je kwetsbaar en kan voelen als een extra zware verantwoordelijkheid. Je mist de steun van je partner en twijfelt of je het wel goed doet, de juiste keuzes maakt etc. Mijlpalen vier je niet langer samen en ook jouw zorgen deel je niet meer in het hier en nu met je partner. Jij en je kinderen moet samen wennen aan de nieuwe gezinscontext en die vorm geven. 

Balans-rouw-en-verliescoaching-jong-weduwe-kinderen

Lotgenotengroep voor jongere weduwen en weduwnaars maart 2023

Balans-rouw-en-verliescoaching-Caroline-de-Reus-lotgenoten

Ervaringen delen met lotgenoten helpt. Tijdens het lotgenotencontact ontmoet je andere jonge weduwnaars en weduwen die net zoals jij rouwen, missen en verder moeten. Het gaat het over rouw, verbinding, herkenning, troost, inspiratie over hoe je je leven en dat van je eventuele gezin opnieuw kan vormgeven rondom het gemis. 

In het voorjaar van 2023 start in samenwerking met Zeeuws Verlies een lotgenotengroep voor jongere weduwen en weduwnaars. Als je partner overlijdt is dat ingrijpend, zeker wanneer je nog volop in de opbouw van je leven zit. Ben jij op zoek naar troost, (h)erkenning en inspiratie over hoe je je leven en dat van je eventuele gezin opnieuw kan vormgeven rondom het gemis? Wij bieden onder deskundige begeleiding een lotgenotengroep voor jonge weduwen en weduwnaars (25-45 jaar) aan. Je ontmoet anderen die net zoals jij rouwen, missen en verder moeten.

Hoe werkt het?
Je krijgt uitleg over wat rouw is en met je kan doen, praktische informatie en deelt in alle vertrouwelijkheid en veiligheid ervaringen, gevoelens en tips met elkaar. Er is veel ruimte voor elkaars verhalen. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal, dat deelnemers samen bepalen en gebruiken we verschillende werkvormen.

Door wie?
Heleen Allemekinders van praktijk Rouwkost en mijzelf.

Waar en wanneer?
De groep komt bijeen op Hof van Ook, Dekkersweg 4, 4456 NT Lewedorp. Er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen. Bij minimaal 6 aanmeldingen gaat de groep van start. De lotgenotengroep komt 6 keer bij elkaar. Na een paar maanden volgt nog een terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten duren 2,5 uur en zijn om de 2 weken.  We starten donderdagmorgen 30 maart van 10.00 uur tot 12.30 uur. Inloop vanaf 09.45 uur. De andere data zijn: 13 en 28 april, 11 en 25 mei en 8 juni.  De terugkombijeenkomst is gepland op 5 oktober 2023.

Informatie en aanmelden
Je kunt meedoen als het verlies langer dan zes maanden oud is. Je bent dan in staat om anderen in de groep aandacht te geven zonder dat het eigen verlies te zeer op de voorgrond staat en eigen verdriet interactie beperkt. Na aanmelding vindt een uitgebreide telefonische intake plaats waarin we je situatie bespreken, samen nagaan of lotgenotencontact bij je past en op dit moment de meest passende en geschikte vorm van ondersteuning is. Voor deelname wordt een bijdrage in rekening gebracht. Deze valt niet onder een vergoeding vanuit de ziektekostenverzekering. Wellicht dat een eventuele werkgever bereid is een tegemoetkoming te betalen. In afwachting van de start van de lotgenotengroep is individuele rouwcoaching mogelijk